Privacyverklaring (16-8-2019) 

Hier vindt u de privacy verklaring van Vrolijk en Overgaauw. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Vrolijk en Overgaauw. Vrolijk en Overgaauw is een organisatie die zich bezig houdt met het installeren en onderhouden van verlichtingsinstallaties. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Vrolijk en Overgaauw worden verzameld. Het is daarom goed om te weten wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als u het niet eens bent omtrent het gebruik van uw gegevens door Vrolijk en Overgaauw neem dan gerust contact met ons op. 

Vrolijk en Overgaauw
Postbus 709
5340 AS Oss
0412-745056
info@vrolijkenovergaauw.nl
KVK Nr. 17225122

 

DOEL GEGEVENS

Er worden voor een aantal doelen gegevens verzameld door Vrolijk en Overgaauw. Deze worden hieronder toegelicht.

CONTACT OPNEMEN

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Vrolijk en Overgaauw via het contactformulier op onze website. In dit formulier wordt alleen om de noodzakelijke gegevens gevraagd, zoals uw naam, e-mailadres, onderwerp van uw bericht, om uw vraag/opmerking/commentaar te kunnen beantwoorden.

WIE ZIJN DE ONTVANGERS

De gegevens die Vrolijk en Overgaauw ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

-Van Helvert. De website wordt gehost bij Van Helvert. Als u gegevens achterlaat op onze website worden deze op de servers van Van Helvert opgeslagen.

-[MAILPROGRAMMA]. De e-mail van Vrolijk en Overgaauw wordt gehost door XXX. Als u contact opneemt via de contactformulieren of via de mail worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van XXX.

 

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

-Via e-mail of contactformulier: deze gegevens worden bewaard zolang als naar aard of inhoud van het bericht nodig is voor de volledige behandeling of afhandeling ervan.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Vrolijk en Overgaauw of eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

COOKIES

Vrolijk en Overgaauw gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

RECHTEN

Recht op inzage: u heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens die worden bewaard bij Vrolijk en Overgaauw in te zien of op te vragen. Dit doet u door ons een e-mail te sturen of telefonisch te benaderen.

Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet of is er iets verander? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Vrolijk en Overgaauw.

Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Vrolijk en Overgaauw zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten wissen.

Recht op het indienen van een klacht: u heeft het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Vrolijk en Overgaauw niet juist met uw gegevens omgaat. Dit kan via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op stop gegevensgebruik: Wanneer u niet meer wil dat Vrolijk en Overgaauw uw gegevens gebruikt dan hebt u het recht om het gebruiken van uw persoonsgegevens stop te zetten.

Gebruik maken van deze rechten kan via info@vrolijkenovergaauw.nl

 

VERPLICHTE GEGEVENS
Vrolijk en Overgaauw verwerkt gegevens ten behoeve van een commerciële dienst. Om dit te kunnen doen is het in sommige gevallen verplicht om uw gegevens achter te laten. Denk hierbij aan uw mailadres achter te laten in het contactformulier om uw vraag/mail te kunnen beantwoorden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Vrolijk en Overgaauw de dienst niet leveren.