We kennen diverse contractvormen om u op langere termijn zekerheid te geven ten aanzien van het functioneren en de exploitatiekosten van uw verlichtingsinstallatie. Variërend van een serviceovereenkomst met gegarandeerde reactietermijn tot en met een vaste jaarlijkse onderhoudsprijs, op basis van periodieke controles en het preventief vervangen van lampen waarvan de economische levensduur is verstreken.