Welk type verlichting we u adviseren, hangt nauw samen met de situatie per plekke en de toepassing die u voor ogen hebt. Onze lichtsterkteberekeningen baseren we altijd op de daarvoor geldende normen en uw eigen aanvullende wensen. Ook het energiemanagement nemen we vandaag de dag natuurlijk mee in ons advies. Door bewuste materiaalkeuzes en het slim programmeren van de aansturing weten we de energiekosten en milieu-effecten zoveel mogelijk te beperken. Zonder in te leveren aan kwaliteit en functionaliteit.